خرید تابلو فرش ماشینی [منظره ، چهره ، آیه] (5)

خرید کردن تابلو فرش ماشینی [منظره ، چهره ، آیه] تابلو فرش

به طور همزمان با افتتاح همین بخش پزشک محمد فرهاد رحیمی یک ماهی مومیاییشده به اسم «شیطان دریا» به همین بخش اهدا کرد که موردتوجه اکثری از بازدیدکنندگان موزههای آستان قدس قرار گرفت. This con tent was w​ritten by  GSA Cont en t Ge᠎ne rato r DEMO!

پس از انتقال همین تیم به مشهد تجدید بر تصمیم مسئولان موزه استان قدس، در ادامه سال 1372 قرار شد منتخبی از همین تیم در ادامه یک نمایشگاه کوتاه مدت (15 روزه) به اکران درآید.استقبال بیسابقه بازدیدکنندگان به خصوص گروههای دانشآموزان و دانشجویان موجب شد که نهتنها همین نمایشگاه تا دیماه این سال ادامه یابد بلکه در ادامه سال 1378 هم با گسترش موزه مرکزی چکیده به جهت اکران چند از موجودات دریایی با تکیهبر همین تیم اختصاص یابد.

پس از گسترش تشکیلات اداری موزهها همین کتابخانه در ادامه چارت اداره پژوهش و معرفی اثرها قرار گرفت و گسترش بیشتری یافت.

ام. آمس (F.M.Ams)، پرتره یک مرد (مدرسه فرانسیس، قرن 17 م.) و پرتره یک نجیبزاده ایتالیایی (قرن 18 م.)، همینطور چند تابلوهای نگارگری که در ادامه سال 55-1354 به وسیله کارشناسان هنری آستان قدس به جهت کاخ ملکآباد از یک نمایشگاه در ادامه ایتالیا خریداریشده بود.آثار به اکران درآمده در ادامه همین بخش در ادامه طی سال های سپس بهطور متناوب تغییر و تحول کردند و به مرور بعضا اثرها دیگر از بانک و همینطور اثراتی که به وسیله بعضا هنرمندان معاصر به موزه آستان قدس اهداشده بودند، جایگزین یا این که به تیم افزوده شدند، البته بعضا اثرها منحصربهفرد نظیر اثرها معلم کمالالملک یا این که تابلوهای ونیز و تفرجگاه کماکان در ادامه معرض اکران هستند.در سال 1389 با ارتقاء اثرها اهدایی معلم فرشچیانبه موزه آستان قدس همین تیم به محل تازه خویش در ادامه ساختمان گنجینه قرآن منتقل شد. ​This ​post has ᠎be en g enerat᠎ed ᠎wi th G SA C on te nt G᠎ener at᠎or D​em​oversion!

همین تیم بالغ بر یک هزار از اشکال تابلوهای هنری هست که با فوت و فن متنوع خلقشدهاند. در ادامه پاییز سال 1391 تعداد تمام اشکال مدال، نشان، کاپ و یادبود موجود در ادامه بانک و موزههای آستان قدس رضوی آنالیز شد، در ادامه همین تیم حدود 80% ورزشی،10% علمی و 10% باقی‌مانده مربوط به مناسبتهای فرهنگی و تاریخی هست که از طرف شخصیتهای سیاسی و فرهنگی به آستان قدس رضوی اهدا گردیده است. Th is a rtic᠎le was generat᠎ed by G​SA C ontent G᠎enerat or ᠎DEMO!

یکی از از بخشهایی که با گسترش موزهها در ادامه سال 1378 رسمیت یافت و مستقل شد، کتابخانه تابلو فرش تخصصی موزهها بود. بخش موجودات دریایی:در سال 1364 موزه استان قدس صاحبخانه یک مجموعهدار علاقهمند و از شیعیان اهل سوریه به اسم محمد سعید فؤاد وهبه بود.

This conte​nt was  do​ne ​by G SA᠎ Conte​nt G​en​erat or  DE MO​.

پسازآن محمد سعید فؤاد وهبه در ادامه طی سفرهای مکرر شخصاً تیم 1282 قطعه صدف و حلزون دریایی از کلکسیون شخصیِ خویش را که از سواحل آبی سراسر دنیا جمعآوری و خریداریشده بود، به دفتر کار نمایندگی آستان قدس در ادامه تهران تحویل داد.

سالن آبزیان یا این که بخش موجودات دریایی در ادامه تیرماه 1378 به طور همزمان با ولادت مسعود رسول اکرم (ص) و امام جعفر راستگو علیهالسلام با اکران حدود 450 نوع از صدفها و حلزونهای دریایی از تیم فؤاد وهبه باز شد.

در اینجا بیشتر به آنالیز وب وب سایت تابلو فرش.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

ضخامت برش لیزر در انواع فلزات صدرا لیزر (4)

ضخامت برش لیزر در ادامه اشکال فلزات – صدرا لیزر برش لیزر آهن, سرویس ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.